• Chính sách đổi trả hàng

➤ Điều kiện đổi hàng:

- Khách hàng cần đổi hàng trong vòng 30 ngày làm việc tính từ thời điểm quý khách nhận hàng.
- Sản phẩm đổi trả cần nguyên vẹn nhãn mác, hộp, bao bì gốc của sản phẩm như khi Quý khách nhận hàng lúc đầu.
- Chỉ đổi sang các sản phẩm bằng hoặc cao hơn giá
- Chính sách đổi hàng áp dụng với cả Khoá học
- Không áp dụng trả hàng với các trường hợp không thích, không dùng đến…
- Chỉ trả hàng khi có lỗi của nhà sản xuất không thể khắc phục hoặc giao nhầm, giao sai hàng đặt ban đầu